jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru,
utoniemy w tej nijakości.

Sławomir Mrożek